Matarv

260 kr
Mat är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv, även om man inte så ofta tänker på detta. Samtidigt är det ett arv under ständig förändring. Matarvet skapas i den tid vi befinner oss.

Hur kan mat som kulturarv gestaltas och beskrivas, frågar måltidsforskaren Richard Tellström inledningsvis. Bokens skribenter fortsätter med berättelser om vad matarv kan vara, både för människor i allmänhet och för dem själva. Här skrivs om Rom och Bohuslän, om brödets roll och om honungskakan. Den internationellt uppmärksammade svenska fikastundens betydelse och kaffekalaset avhandlas. Läsarna informeras om hur mat förvarats genom tiderna, från en grop i marken till moderna kyl- och frysskåp. Och hur hanterar vi människor matarvet i kristider, som under en pandemi? Även nya råvarors etablering presenteras, som tång och annat ätligt från havet som vi svenskar ännu ej haft på våra bord. De flesta har också påtagliga minnen kopplade till skol- och sjukhusmat.

Matarv är en rik och tankeväckande volym om vad och hur vi ätit. De många bilderna berikar framställningen och stegrar aptiten. Som en extra krydda avslutas varje kapitel med ett recept.

Anita Synnestvedt är filosofie doktor i arkeologi och koordinator för kulturarvsakademin, Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS), Göteborgs universitet. Även skribent i boken.

Monica Gustafsson är utvecklare och koordinator för kulturarvsakademin, Förvaltningen för kulturutveckling, VG regionen. Även skribent i boken.

Bokens övriga skribenter presenteras i slutet av boken.

__________________________________________________________________________________________________

Lyssna gärna på Matarvspodden!
Tillbaka till toppen