Inte bara spioner

270 kr
Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget

Inte bara spioner handlar om människoöden under kalla kriget. Om hemliga förbindelser och värvning av svenska agenter. Om den hemliga östtyska underrättelsetjänsten Stasis aktiviteter här i landet.

Redan när boken publicerades första gången 2011 väckte den uppmärksamhet. Avslöjandena var så provocerande att Säpo anmälde Birgitta Almgren för brott mot tystnadsplikt, men lyckades inte stoppa boken. Justitiekanslern beslutade att inte väcka åtal. Det fanns inget brott. Istället har boken lästs, diskuterats och tryckts till i omgångar. Därför utkommer den här i en starkt utökad och reviderad upplaga med ytterligare faktauppgifter. Almgren presenterar nu DDR utförligare och vad det stod för, landet som inte längre finns. Däremot finns de till synes outtömliga Stasiarkiven kvar, där Almgren fortsatt gräva fram graverande uppgifter.

Inte bara spioner är politisk historia, en påtaglig påminnelse om att även Sverige utgjorde en bricka i ett större spel.

Birgitta Almgren, författare, professor emerita i tyska med historisk inriktning vid Södertörns högskola. Ingår sedan 1998 i internationella nätverk och forskningsprojekt kring Sveriges relationer till Nazityskland och DDR. I en rad böcker har hon dokumenterat sig som en av de viktigaste forskarna i ämnet. Hon har utgivit flera böcker på Carlsson Bokförlag, nu senast Krossade illusioner - Fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933-1945 (2019).

__________________________________________________________________________

"Vid en utomhusbrasa står en kvinna med bingar av pappersdokument i händerna. Hon kastar några åt gången in i elden ... Men hon bränner inte pappren för att värma sig, utan för att hon är tvingad. Kvinnan är professor och ålagd att förstöra alla sina forskningsunderlag. Bränningen är dokumenterad på bild och kvinnan på fotot heter Birgitta Almgren ..."
– Christoph Andersson, Sydsvenskan

"Genom att samköra data från olika källor har Almgren kunnat teckna profiler av de misstänkta som får många av Säpos avskrivningar att te sig minst sagt förhastade. Författaren är alls ingen inkvisitor; hon är på jakt efter sanningen. Det är lätt att dela hennes upprördhet."
– Erik Bergqvist, Hufvudstabladet
Tillbaka till toppen