Göteborgs­utställningen 1923

260 kr

Göteborgsutställningen 1923 var ett storslaget projekt, väl anslutet till traditionen av stora nationella utställningar. Det egna landets framgångar och specialiteter presenterades vid den här tiden i många länder. I Göteborg hade man både 1871 och 1891 arrangerat betydande utställningar. Nya byggnader uppfördes, områden planerades. 1923 hade Göteborg omkring 230 000 invånare.

Författaren tecknar en bred bakgrund till de ekonomiska, socialpolitiska och andra förhållanden som då rådde. Särskilt går Edström, kunnigt och engagerat, in på den vikt som lades vid just musiken under den stora utställningen. Han berättar om tankarna bakom, och om de musiker, kompositörer, föreningar och artister som knöts till utställningen. Kända namn som Wilhelm Stenhammar och Ture Rangström blev viktiga komponenter. Konserter gavs. Körer, symfoniorkester, enskilda populära och klassiska musiker framträdde. 

Olle Edström, professor emeritus i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktiv musiker och författare till en rad böcker om Duke Ellington och Evert Taube med flera.

"Jag har svårt att tänka mig en mer komplett göteborgsk utveckling än den här. Det är en fascinerande beskrivning på ett språk som är kristallklart. Det är stort kunnande och bred musikkompetens." – BTJ (Betyg: 5/5)

Danskt band / 285 s. / ISBN 978 91 8982 618 2 /  januari 2024

Tillbaka till toppen