Den okända kulan

200 kr
Karl XII:s död 1718 och människorna omkring honom

"Herren ger och Herren tar. Man vet aldrig vilken kula som bär ens namn." Så skildras i Rolf Uppströms Den okända kulan Karl XII:s tankar inför den sista striden där han gick sin död till mötes 30 november 1718. Bokens titel sammanfattar både det grundläggande problemet och de många delproblemen forskningen stått inför. Under 300 år har läkare, militärer, historiker och privatpersoner försökt lösa gåtan med kungens död. Ändå råder det inte enighet i frågan om huruvida kungen mördades av någon ur de egna leden, eller av en kula från den norska sidan.
I denna innehållsrika bok bidrar forskaren Rolf Uppström med en pusselbit för att lösa mysteriet. Han går här igenom tidigare forskning, tänkbara mordmotiv och tecknar rika personporträtt av personerna som fanns i Karl XII:s närhet. Han ställer sig frågor om kulan som mördade Karl XII: Vad var det för metall i kulan? Var det bly, järn eller kanske mässing? Hur stor var kulan? Var den som ett stort duvägg och skjuten ur en kanon eller kanske bara liten och avlossad med en pistol? I svaren på dessa frågor skymtar en lösning på vem som kan ha varit avsändaren till den mördande kulan.

Rolf Uppström är lärare, läromedelsförfattare och fil.lic i historia. Han skrev sin avhandling om Karl XII:s död 1994, ett ämne han har fortsatt att forska om sedan dess.
Tillbaka till toppen