Summa summarum

100 kr
Dikter och Mjölnaren i Lacoste

Det här blev konstnären Evert Lindfors sista bok. Hans dikter tillkom under sjukdomstiden och sattes i vännen Lars Nygrens händer för varsam redigering. Ödet ville dock att även Nygren gick bort, men denne hann inviga Staffan Söderblom i arbetet med texten. Nu föreligger därför här Everts starka dikter för läsaren att ta del av. En äldre essä om mjölnaren i Lacoste, som Evert tidigare publicerat i en fransk tidskrift, utgör den andra delen av denna volym.
Tillbaka till toppen