Oglömt

190 krOm mitt bokliv

"Böckerna är mitt liv. Jag har skrivit böcker. Jag har skrivit böcker om böcker.Jag har handlett andra som skrivit böcker. Jag har undervisat om böcker. Jag har kritiserat böcker. Jag har förtecknat böcker. Jag har levt i böcker. Jag har därmed infriat de drömmar om böcker som mina förfäder inte kunde ge efter för. Jag har förstått mitt liv i böcker." Så skriver Per Rydén själv.

Rydén förmedlar mycken klokskap genom ett liv präglat av läsande, skrivande och eftertanke. Han gör det med evig markkontakt och sin egen bakgrund i ständigt minne. Inte utan orsak känner han stark gemenskap med de unika svenska arbetarförfattarna. För Rydén har begreppet "läsvägen" en djup innebörd.

Här är litteraturprofessorns berättelse om sin egen väg in i böckernas värld, från barndomens Tranås med folkhemsföräldrar med folkbildningen som ideal. Där träffar han också tack vare sin mor Moa Martinson. Han hamnar själv i Lund som student, forskare, professor och författare.

Per Rydén är litteraturhistoriker, pressforskare, författare, kritiker och professor emeritus. Han är sedan många år bosatt och verksam i Lund. Han har utgivit en lång rad böcker inom sitt ämne, inte minst om Svenska Akademien, Levertin och Heidenstam samt Carl David af Wirsén liksom fristående skönlitterärt inriktade arbeten.


Tillbaka till toppen