Livräddare

240 kr
Bombprästen Erik Perwe på uppdrag i krigets Berlin 

Under andra världskriget ledde kyrkoherde Erik Perwe ett hemligt hjälpnätverk för förföljda judar och politiska flyktingar vid Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Dag och natt bistod medarbetarna jagade människor med mat, skydd och logi. Identitetshandlingar förfalskades och flyktingar gömdes. Erik Perwe samarbetade även med tyska motståndsmän.

Författaren Johan Perwe skildrar flyktinghjälpen och motståndsarbetet under 1930-talet och andra världskriget, med särskilt fokus på sin morfars dramatiska år i krigets Berlin.

Det är en påtagligt ljus berättelse i en mörk tid, om ett fåtal människor med civilkurage som gjorde motstånd medan de flesta förblev passiva eller var medlöpare. Om ett nätverk av engagerade svenskar och tyskar som osjälviskt hjälpte flyktingar undan Gestapo, trots riskerna.

Kyrkoherde Erik Perwe fick aldrig fullfölja sin gärning. Han omkom den 29 november 1944 när trafikflygplanet mellan Berlin och Stockholm sköts ned strax söder om Falsterbo.

Boken är illustrerad.

År 2006 utgav författaren en första bok om Erik Perwe, Bombprästen. Sedan dess har han fortsatt arbetet att söka nya fakta och upptäckt nytt källmaterial i form av predikningar, korrespondens och andra dokument i svenska och tyska arkiv. Frysta ledtrådar och olösta händelser har nystats upp, tidigare namnlösa motståndsmän och flyktingöden har synliggjorts. Dessutom har de senaste årens breda forskning om flyktinghjälpen under 1930-talet och andra världskriget uppdagat nya fakta. Därför denna nya utgåva, Livräddare.

Johan Perwe är historiker och författare, verksam vid Forum för levande historia i Stockholm. Han har tidigare utgivit Bombprästen – Erik Perwe på uppdrag i Berlin under andra världskriget (2006), Svenska i Gestapos tjänst – V140 Babs (2011) och Mörkläggning – sympatisörer, motståndare och flyktingar (2016).
Tillbaka till toppen