Erling Eidem, den personlige

260 kr

81 år gammal förrättade Erling Eidem den första tv-sända begravningen i Sverige, Dag Hammarskjölds jordfästning i Uppsala. Eidem gick därmed direkt ut i vardagsrummen runt om i världen.

Men han var en omdiskuterad man och hade framställts som både nazist och antisemit. Själv framhöll han gärna sin otillräcklighet och beskrev sin livsinställning som ”att tjäna”. En annan bild spreds av författaren Göran Tunström i romanen Prästungen: en liten man som gärna höll upp portarna med ett milt leende.

Eidem var ärkebiskop 1932–1950, men bibelforskare var han ständigt. Mystiker blev han med åren alltmer.

Här tecknas hans liv och gärning ur ett existentiellt perspektiv, eftersom just det existentiella för honom var identiskt med det personliga. Han föddes som Erling Andersson 1880 i Göteborg, ­studerade i bland annat Lund, Heidelberg, Berlin och Jena.

 

Anders Jarlert är professor emeritus i Lund, präst och författare till en rad böcker inom sin intresse­sfär. Bosatt i Göteborg.

"Anders Jarlert har inte bara skrivit en bok om en framstående bibelforskare och något motvillig ärkebiskop, utan också kartlagt en tid då balansen mellan kyrka och stat, mellan tro och politik, mellan världsligt och andligt regemente, var en ytterst delikat historia." – Birger Thureson, tidningen Dagen

Inbunden / ca 300 s. / ISBN 978 91 8982 611 3 / Utkommer april 2024

Tillbaka till toppen