Ur arkivet

290 kr
Gustaf Rosenberg 

Gustaf Rosenberg (f. 1925) bedrev egen arkitektverksamhet från 1955 fram till sekelskiftet. Ofta beskrevs hans företag som det lilla kontoret med de stora projekten, känt för sin noggranna kontroll av komplexa program och flöden – struktur och repetition, anpassning till landskapet och till den byggnadsanknutna konsten. Till de mer kända projekten hör Tomteboda postterminal, IBM Forum i Kista, Sollentuna Simhall och Tekniska Verken i Linköping. 

Tack vare att kontoret levt vidare finns arbetet bevarat i arkivet, en veritabel arkitektonisk skatt av intressanta projekt, vackra illustrationer, detaljritningar och arbetsmodeller. 

Avsikten med denna vackra volym är inte främst att redovisa de olika projekten som helhet, utan att visa goda exempel på ett kvalificerat arkitektarbete. Här finns detaljer, illustrationer, struktur m.m. Detta som inspiration för läsaren i en tid då arkitektens roll och arbetsverktyg är under snabb och omdebatterad förändring. 

Martin Rörby, arkitekturhistoriker och författare, tidigare sekreterare i Stockholms skönhetsråd, är bokens huvudskribent. Redaktörer är Juliette Ciliberto och Jonte Norin.
Tillbaka till toppen