Historien om Kulturhuset

320 kr

Kulturhuset i Stockholm är den moderna stadens pulserande hjärta där det ligger mitt i city. Sedan dess invigning 1974 beräknas 100 miljoner besökare ha passerat dörrarna. Huset är ritat av Peter Celsing. Den unge arkitekten Per Ahrbom var med från början och bistod Celsing, även om Ahrbom senare bildade egen firma. Ahrbom fick också ansvaret för den omfattande renovering som Kulturhuset Stadsteatern (det officiella namnet sedan 2013) genomgick efter 50 år. Därför är han en unik person och arkitekt med erfarenheter som ingen annan. I boken berättar han koncentrerat om det mäktiga husets högst egenartade historia. Bland annat var tanken att även Moderna Museet skulle inrymmas i byggnaden, men den dåvarande chefen Pontus Hultén ville något annat. Det som idag är Stadsteatern var dessförinnan plenisal och lokaler för Sveriges riksdag under drygt tio år. De två kunniga arkitektskribenterna Annica Kvint och Martin Rörby svarar för ett par korta texter.


Per Ahrbom är mångkunnig och erfaren arkitekt med egen firma. Inte minst är han anlitad när det gäller stora renoveringsprojekt. 2022 erhöll han både Kasper Salin-priset för renoveringsarbetet av Kulturhuset Stadsteatern, och Samfundet S:t Eriks medalj för renoveringarna av en rad märkesbyggnader i Stockholm. Annica Kvint och Martin Rörby är båda skribenter och arkitekter. 

"Texten har ett personligt tilltal, och innehållet är ett väl genomarbetat tidsdokument över en byggnad som idag närmast betraktas som en institution för stadens invånare." Betyg: 4 – BTJ

Stort format / inb. / ca 170 s. / ISBN 978 91 8906 585 7 / Utkom november 2023

Tillbaka till toppen