A-huset – Brutalism på svenska

320 kr
Det har stormat kring A-huset på Östermalm i Stockholm ända sedan det stod färdigt 1970. Den tidigare arkitekturskolan har av vissa kallats fängelse och krav på rivning har hörts. Andra har i den skulpturala betongbyggnaden sett ett exempel på svensk brutalism med stora konstnärliga kvaliteter.

Bokens tolv skribenter berättar om hur A-huset formades av en tid som genomsyrades av framtidsoptimism och demokratiska ideal. Ett rikt material av fotografier och ritningar ger inblickar i det omsorgsfulla arkitektarbetet.

I korta kapitel beskrivs A-huset ur olika perspektiv. Ämnen som berörs är bland annat byggnadens rötter i svensk byggnadstradition, omsorgen om detaljerna och byggnaden som pedagogiskt verktyg. Här skulle arkitekter utbildas för att kunna bidra till den pågående moderniseringen av Sverige.

Boken bjuder på en unik samling fotografier av arkitekturfotograf Sten Vilson från tiden för byggnadens färdigställande 1970, varav merparten publiceras för första gången. Nytagna bilder av fotograf Måns Berg visar byggnadens förankring i den svenska byggnadstraditionen.

Redaktionskommitté
Anders Bergström, Ingegärd Gyllenswärd, Carl Hansson och Anna Nittve

Inbjudna skribenter
Kerstin Barup, Fredric Bedoire, Johan Deurell, Mari Ferring, Adrian Forty, Mark Isitt, Christina Pech och Frida Rosenberg

Boken har designats av den prisbelönte formgivaren Johannes Molin.
Tillbaka till toppen