Zsófia Torma och civilisationens vagga

210 krEn kvinnlig arkeologipionjär och hennes upptäckter

Redan för mer än 7 000 år sedan, fanns i delar av Central- och Sydosteuropa ett mycket avancerat jordbrukssamhälle, med stadslika bosättningar som hyste flera tusen invånare. De första spåren efter denna märkliga kultur, hittades på 1870-talet vid Tordos (Turdaș) i Transsylvanien. Utgrävningen gjordes av dr Zsófia Torma (1832–1899), Ungerns första kvinnliga arkeolog och en av de allra första kvinnorna i arkeologihistorien.

Den här boken handlar om en enastående kvinna och hennes upptäckt – spåren efter Europas första högkultur. Möjligen skapades här ett tidigt skriftspråk, och här finns även de hittills äldsta spåren efter metallurgi. Fynden är ännu omdebatterade, av varierande skäl. Delvis handlar det om sund, vetenskaplig försiktighet, men ibland också om en rädsla för att våga tro på att så tidiga innovationer faktiskt kan ha uppstått här, mitt i Europa.

Boken skildrar även den kulturella miljö där Zsófia Torma föddes och verkade – det ungerska Transsylvanien. Hennes livsgärning sammanfaller med en mycket betydelsefull period i Ungerns historia, i ett Europa som snart skulle slås i spillror i första världskrigets blodbad. Arkeologin var en ny vetenskap, och Zsófia en av dess allra första kvinnor. Hon borde därför vara välkänd i arkeologihistorien, men tyvärr är det inte så. Det är därför dags att lyfta fram henne i ljuset, liksom det Transsylvanien som formade henne och de enastående arkeologiska upptäckter hon gjorde.

Anders Kaliff, född 1963, är professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och har mer än 30 års yrkeserfarenhet bakom sig som fältarkeolog och forskare. Han har sedan ungdomen ett stort intresse för Ungerns kulturhistoria i allmänhet och den ungerska historien i Transsylvanien i synnerhet. Kaliff har på Carlsson Bokförlag tidigare utgivit böckerna Källan på botten av tidens brunn (2018) samt Tempel och kulthus i det forna Skandinavien (2017), den senare tillsammans med Julia Mattes.


Tillbaka till toppen