Växternas Stockholm

290 krFossila växtrester och skriftliga källor berättar

Det finns idag ett stort skriftligt material som behandlar Stockholms historia sett ur många perspektiv – Stockholmiana, som det står på hyllan i biblioteket, där man kan läsa om handel, arkitektur och mycket, mycket annat. Men hur är det med blommor, träd och ätbara växter förr i tiden i Stockholm?

Växternas Stockholm är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeobotaniker, kvartärgeologer, arkeologer, Stockholmsforskare och farmacihistoriker. Målet har varit att presentera specialisternas egen forskning och analyser utförda fram till 2014, innan de stora Slussengrävningarna med helt nya frågeställningar började. Det blir första gången som växter i hela det gamla Stockholm publiceras, sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv; användare, odling, omgivande vegetation och infört växtmaterial. Vissa växter har beskrivits mer ingående, och läsaren bjuds en djupdykning in i deras ursprung, och hur man använde dem för länge sedan. Ibland hamnar vi långt bort i tid och rum.

Över 200 illustrationer i färg och svartvitt berikar upplevelsen.

Bokens författare:
Ann-Marie Hansson, fil.dr, arkeolog, arkeobotaniker. Huvudredaktör. Ann-Marie Robertsson, docent, kvartärgeolog, pollenexpert. Björn Lindeke, professor em., läkemedelskemi, Apotekarsocieteten. Bo Ohlson, apotekare, farmacihistoriker, Apotekarsocieteten. Ingrid Dyhlén-Täckman, arkeolog, antikvarie, Stockholms stadsmuseum. James H. Dickson, professor em., Glasgow, UK, arkeobotanist, mosspecialist. Jens Heimdahl, fil.dr, kvartärgeolog, arkeobotaniker. Sven Karlsson, fil.lic., kvartärgeolog, pollenexpert. Uaininn O Meadhra, fil.dr, arkeolog, konsthistoriker.
"Arkeologi, historia och botanik är nog så intressanta ämnen var för sig, så vore jag förläggare och erbjöds en kombination av alla tre skulle jag inte tveka. Hur svårt kan det vara? En bok om Stockholms historia betraktad ur ett arkeobotaniskt perspektiv tycks mig vara en ofelbar kioskvältare. Etternässlorna på Södermalm kan slutligen få sin förklaring."
– Fredrik Sjöberg, Svenska Dagbladet

"En imponerande samling experter har bidragit till denna bok där man kan läsa om växtlighet vid så vitt skilda platser som kloster, gravar, trädgårdar, stadskvarter och fartygsvrak, men också om växter vid våtmarker som Fatburssjön och Laduviken och om medicinalväxter i det gamla Stockholm."
– Eva-Karin Gyllenberg, Dagens Nyheter


Tillbaka till toppen