Myternas etrusker

230 kr
– Ursprung, frihet, undergång 

”Detta är en berättelse om resenärers och pionjärers sökande efter spår av ett utdött folk i ett levande landskap, om historiebruk och identitet, om ett etruskiskt kulturarv som skapades av aktörer med vitt skilda syften genom grävande, samlande och säljande, genom studier, tolkning och förmedling. För några var sökandet efter etruskerna en passion, för andra ett tidsfördriv…”

I början av 1800-talet väcktes intresset för de gåtfulla etruskerna, vars kultur tidigare ansetts vara rå och primitiv jämfört med den klassiska antiken som varit ett ideal i bildade kretsar alltsedan renässansen. I dessa salonger passade inte etruskerna in men för romantikens resenärer hade de allt man kunde önska: ett gåtfullt ursprung, ett obegripligt språk och total undergång höljd i mystikens dimmor. Dessutom hade de lämnat efter sig ett sagolikt ruinlandskap av övergivna gravstäder.

Amatörer, rovgrävare och konstsamlare från hela Europa lockades till etruskernas gravar med sina färgsprakande väggmålningar och makalösa konstskatter. Myterna frodades om etruskernas identitet - myter som uppstod under antiken och lever kvar än idag.

I de rikt utsmyckade gravarna - i dödens landskap - finner man också berättelser om livet och hur det tedde sig för etruskerna, män och kvinnor, hur man roade sig och hur man sörjde de som dött. I bokens slutkapitel möts dåtid och nutid i alltjämt levande städer och i ett odlingslandskap som formats av etruskerna och deras  efterkommande under flera tusen år.

Boken är rikt illustrerad.

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens kultur och samhällsliv, under många år chef för Svenska Institutet i Rom och författare till populärvetenskapliga böcker om medelhavsområdets antika kulturer. Under en lång tid var hon bosatt i Rom, numera huvudsakligen i Falkenberg.

"Myternas etrusker /.../ är en ny slags bok om etruskerna, utan någon direkt föregångare på svenska."
– Fredrik Tobin i Romhorisont
Tillbaka till toppen