Ingenjörer berättar

240 kr
... huruvi då kokade cellulosa och gjorde papper därav

Skog, timmer och papper är i Sverige förknippat med bas­industri, export och en av grundstenarna i bygget av folkhem, industri­nation och välfärdsstat. Likaså betraktas ingenjörerna mer än någon annan yrkeskategori som nyckelpersoner i detta bygge.

I denna teknikhistoriska volym tar ingenjörerna själva till orda och berättar handfast och personligt om sina erfarenheter från ­cellulosa- och pappersfabrikernas golv. Tyngdpunkten ligger på åren kring sekelskiftet 1900, då mycket hände en tid för entreprenörer, konstruktörer och problemlösande ingenjörer. En tid som innebar stora förändringar i samhället, långa arbetsdagar, bullrande och iskalla eller heta arbetsmiljöer.
Tillbaka till toppen