Forntidens kemi

240 kr

Det här är en kemist och naturvetenskapligt skolad ”kulturanalytikers” redogörelse för hur man kan arbeta med forntiden med hjälp av de färdigheter han besitter. Nord undersöker hur framställningen av metaller, keramik, glas, färgämnen, läkemedel, krut, byggnadsmaterial med mera har gått till. Vad berättar de forntida fynden? 

Till grund för sina resonemang och slutsatser har han erfarenheter av många egna analyser vid arbetet på Riksantikvarieämbetet men kanske främst från sina litteraturstudier. Nord berättar om vilka metoder som finns och vad analyserna leder fram till. Här kan man läsa om isotopanalyser, material från djur- och växtriket, om järn och forntida mynt. Men också om vilka hot som finns mot kulturföremål ovan jord liksom mot hitintills outgrävda artefakter. 

Boken är rikt illustrerad. 

Anders G. Nord är docent i kemi och har under ett långt yrkesliv varit lärare på olika skolor liksom vid Stockholms universitet. Han har även arbetat på Laboratoriet för isotopanalys, vid Riksmuseet och Försvarets forskningsanstalt samt Riksantikvarieämbetet. Han har skrivit ca 200 vetenskapliga artiklar och 2021 utgav han boken Medeltida pigment (Carlssons).

Inb. / ill. / 214 s. / ISBN 978 91 8906 577 2 / mars 2023

Tillbaka till toppen