Vietnam_omslag

Vietnam – En subjektiv betraktelse

Eva Lindskog

Product Description

Numera skrivs det mycket lite om Vietnam som för ett halvsekel sedan förekom i media dagligen i samband med usa:s krig mot det asiatiska landet. Här ges en bred bild av dess historia, kultur, traditioner och nuvarande politiska ledarskap med dess strävan att kombinera enpartistaten med en kapitalistisk marknadspolitik. 

Genom ett spektrum av författarens egna arbetserfarenheter och forskning, efter mer än 50 års närkontakt med detta land, berättas om hur villkoren för olika sociala grupper påverkas av den aktuella politiken. 

Författaren skildrar också den förvandling över tid som hennes egen förståelse för den föränderliga verkligheten inneburit. Hon visar med uppgifter om ovedersägliga fakta hur hennes uppfattning grundats och förändrats. Hon inser att hennes kunskaper är unika, vilket även stöds av alla de källor hon redovisar. Det rika bildmaterialet understryker också hennes resonemang. 

Författaren Kristoffer Leandoer har skrivit ett initierat förord. 

Eva Lindskog är sociolog och utredare som har verkat i och kring Vietnam i 50 år. I boken sammanfattar hon sin kunskap och erfarenhet. Hon har läst bl.a. vietnamesiska vid Hanois universitet och har bedrivit fältstudier på landsbygden i ett skolprojekt. Hon har undersökt skogsarbetares villkor i landet och har likaså studerat enpartistatens politik kombinerad med en kapitalistisk modell.

 

255,00 kr