Svenska modellen_skiss (kopia)

Svenska modellen och syndabockarna

Börje Eriksson

Product Description

Ett förändrat arbetsliv kräver nya lösningar

Sedan urminnes tider har berättandet varit människans vassaste vapen för att avslöja orättvisor. I den här boken tar debattören Börje Eriksson till detta vapen. Han skildrar ingående sina personliga erfarenheter av att utsättas för kränkande behandling i arbetslivet och möter även andra som drabbats av arbetsplatsmobbning av bl.a. ledningen på olika nivåer.

I ett antal fallbeskrivningar får vi läsa om vad de utsatta, deras anhöriga liksom forskare har att säga om detta problem, som blir allt vanligare i Sverige och varje vecka till och med driver två till fem personer att ta sina liv.

Svenska modellen och syndabockarna är en dokumentation och ett vittnesbörd om arbetsplatsers grymhet mot enskilda människor, en moralisk betraktelse om feghet och anpassning, en obehaglig insikt om hur snabbt allt kan vända för den som plötsligt utses till syndabock i ett alltmer auktoritärt arbetsliv.

Börje Eriksson är bildlärare, konstnär och debattör. Han arbetar aktivt i olika nätverk mot mobbning och psykosociala problem på arbetsplatser. På Carlsson Bokförlag utgav han 2014 den uppmärksammade boken Bakom leendet. Om skadliga processer i arbetslivet och vad som kan förändras.

Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin vid Karolinska Institutet, har skrivit bokens företal.

Preliminär utgivningsmånad maj 2022