Matarvets trådar_

Matarvets trådar – Från antik fisksås till svenskt fredagsmys

Jenny Högström Berntson / Pernilla Schedin (red.)

Product Description

Matarvets trådar belyser matens kulturarv utifrån varierande teman som täcker in olika tidsepoker och ämnen. Bidragen i boken tangerar olika dagsaktuella forskningsinriktningar och fångar upp frågor som kulturarv och hållbarhet, turism och identitet. Tanken är att boken ska öka kunskapen om just mat som kulturarv och bidra till en ökad förståelse för dess komplexitet och giltighet både i nutiden och framtiden.

I boken bjuds ett helt smörgåsbord av exempel. Alltifrån antikens mest omtalade fisksås, ­håvfisketraditioner i Tornedalen, grönt matarv, typiska svenska traditioner, trendande maträtter, levande grisar som matförråd på fartyg liksom medeltida maträtter. Allt skrivet av kunniga forskare och med ett rikt bildmaterial. Texterna avslutas ofta med ett tidstypiskt recept.

280,00 kr