Maktlösa men värdiga

Maktlösa men värdiga – Om fattigdom och tidig välfärd

Tuija Nieminen Kristofersson

Product Description

Fattigdom finns även i Sverige. Allt fler drabbas av höjda energipriser och inflation. I denna bok belyses aspekter på fattigvården som tidigare inte har uppmärksammats i Sverige. I antikens Rom ville makthavarna förebygga hungersnöd med utdelning av gratis säd, som dock inte var avsedd för de mest utsatta. På 300-talet fick synagogorna och kyrkorna uppdrag av kejsaren att ta hand om alla fattiga i Rom. Det var en form av offentligt uppdrag som innebar skattelättnader för prästerna och rabbinerna.

Boken tar upp den tidiga välfärdens idévärld och praxis. En mångfacetterad bild träder fram med de olika åtgärder som statsmakterna vidtagit för att hantera fattigdomen. Ibland har fattighjälpen kombinerats med idéer om folkets rättigheter och/eller med kontroll av de utsatta. Ända sedan antiken har understöd beviljats en del av de fattiga, de värdiga, med krav på arbetsplikt medan arbetsföra tiggare alltid väckt misstänksamhet.

Bokens ramberättelse handlar om vår tids ekonomiskt utsatta och hur socialtjänsten ibland backar från sitt ansvar för dem. Samtidigt ökar frivilligorganisationernas utdelning av mat, men kan det lösa fattigdomens problem?

280,00 kr