9789173313100

Hjalmar Gullberg

Lennart Karlström

Product Description

 En bibliografi
Hjalmar Gullberg är en av Sveriges största poeter (1898-1961), läst och älskad av en bred läskrets liksom av litteraturkännare av facket. Han var under lång tid den mest inflytelserike svenske diktaren och stilbildaren för en hel poetgeneration. Därtill var han översättare, chef för radioteatern och ledamot av Svenska Akademien.
Denna bok förtecknar allt som han publicerade och dessutom intervjuer, litteraturen om honom, tonsättningar av hans dikter, parodier och pastischer på dem osv. Härtill kommer att hala volymen dessutom återger recensioner, intervjuer, tidningsnotiser o.d. om Gullberg  alltså ren löpande text.

Lennart Karlström är bibliotekarie, bosatt i Arboga. Han har tidigare utgivit ett flertal bibliografier.

260,00 kr