9789173314510

Det finns inga enkla svar

Gudmund Smith

Product Description

Psykologi är och förblir en månghövdad hydra, avslutar Gudmund Smith sitt förord. Han skriver om de så kallade Lundapsykologerna på fyrtiotalet, deras sammansättning och hur de kom att vidareförkovra sig. Här fanns matematik, konstvetenskap, teologi, medicin och biologi med i kombination med psykologi. Själv var Smith en biolog som banade sig en väg i psykologins snårskog. Fortfarande vid andra världskrigets slut studerades psykologi som del av pedagogik  det fanns inget självständigt psykologiämne. I den här boken flimrar de tidigare stora namnen förbi: David Katz, Ernst Cassirer, John Landquist. Hit kom influenser från Tyskland, England, Danmark, och USA. Gudmund Smith hamnade själv på Harvard. I boken följer författaren psykologins utveckling parallellt med sina egna rön och erfarenheter. Han skriver om tid, om den kreativa personligheten, om ansvaret för våra värderingar och handlingar, om god och dålig psykologi, och mycket mer. Det blir till en psykologisk historiebok där Smith själv är en aktör.

Gudmund Smith är professor emeritus vid Lunds universitet. Han har tidigare utgivit en rad böcker och skrivit en mängd vetenskapliga artiklar.

180,00 kr

Kategori: