9789189065734 _Brasilien_skiss_

Brasilien – Vad var det som hände?

Lennart Kjörling

Product Description

I runt 40 korta men innehållsrika kapitel beskriver författaren ett till ytan stort land med den största befolkningen i Latinamerika. Här möter läsaren människor med blandade hudfärger, varav en majoritet icke-vita och med stora sociala skillnader, som vanligtvis inte förekommer i politiska skildringar. Under mer än 25 års vistelse i landet har författaren arbetat i de mest utsatta områdena med favelor och tältstäder, där han träffat och arbetat med utsatta ungdomar, och ordnat resor till Sverige för t.ex. musikgrupper. Han har följt dem från knappt tonåringar till familjefäder och mödrar. Lennart Kjörling redogör också för hur olika presidenter skött och misskött sina ämbeten. Hur korruptionen i de politiska organisationerna brett ut sig. De tydliga motsättningarna mellan välbeställda, medelklass och underklass. Hur de sämst bemedlade under Lula da Silvas tidigare presidentperiod fick förbättrade livsvillkor – 40 miljoner människor lyftes ur svält. Men också hur polis, milis och militär ständigt är beredda att slå ner på proteströrelser. Skildringen leder ända fram till idag med kampen mellan Jair Bolsonaro och Lula da Silva. Talande bilder kompletterar framställningen.

Lennart Kjörling har bott och verkat i Brasilien i mer än 25 år, han har särskilt arbetat med ungdomar i utsatta områden. Han har tidigare gett ut en bok om Lula da Silva.

Preliminär utgivningsmånad mars 2023

Kategori: