Moralisten och drakarna

190 kr
Karl Erik Lagerlöf är journalisten och författaren som växte upp i fyrtiotalets Värmland, som ung tog mönstring på m/s Paraguay, korsade Stora oceanen, och som under två decennier var ledande debattör och litteraturkritiker på Dagens Nyheter. Lagerlöf flätar i sina memoarer samman sin egen berättelse med ett alltid lika brännande engagemang för en fri och självständig press. Att låta drakarna (mediemonopolen), ta över det offentliga rummet utgör en fara för hela vårt samhälles moral, menar Lagerlöf.

Karl-Erik Lagerlöf har skrivit ett flertal böcker, senast en nyutgåva av hans uppskattade och uppmärksammade "Dostojevskij
Tillbaka till toppen