Förlaget

Boken – en lång historia

Böcker finns i överflöd. Ja, ibland finns det på tok för många, anser vissa tänkare.
Ändå utges ständigt nya. Bakom varje bok ligger många dagars, månaders, ja ibland
års arbete av författare, men också av formgivare, redaktörer, korrekturläsare och
åtskilliga andra. Bakom böckerna finns likaså förlag, sätterier, tryckerier, bokbinderier,
distributörer etc. Hela tiden finns de facto behov av nya böcker och nya kunskaper.

Här är det Carlssons som är förlaget, det är i vårt lilla universum av boktitlar och
kunskap du nu kliver in. Vi ger ut böcker som vi anser angelägna, som har något
att tillföra inom respektive ämne.

Böcker är koncentrerat vetande och samlad erfarenhet, destillerat genom skriben-
ternas personlighet och världsuppfattning. I vårt fall gäller det fackböcker i vid
mening, eftersom det är sådan litteratur vi ger ut.

Carlssons har sedan starten 1983 publicerat drygt 3 000 boktitlar. Idag har vi om-
kring 400 titlar i lager.

På vår hemsida hittar du nya böcker, men också de senaste årens utgivning.

Bläddra vidare så ser du vad vi har på samvetet.

Trygve Carlsson
Bokförläggare

Rusta biblioteken!