Den misstänkte orientalisten

250 kr
– Ordensprydd språkforskare berättar om gåtfulla världar 

Den misstänkte orientalisten handlar om Lundaakademikern Bengt Knutsson, känd för sin klassiska arabiska och hebreiska, en vältalare på valfritt språk. Under tre decennier av 1900-talets senare del kom han därtill att sätta sin prägel på universitetsutbildningen i dessa språk liksom på allt som hade att göra med Lunds universitets satsningar på Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Här berättar han om sin inhemska akademiska karriär, men också om sina brokiga och unika erfarenheter från detta oroliga hörn av vår värld. Som få andra har han förenat teori och praktik. Han har mött färgstarka människor av alla de slag och i alla positioner, diskuterat religion, sedvänjor, kultur och historia under sina uppdrag i Orienten. Påfallande starka personligheter passerar – kungligheter, munkar, politiker, biskopar, poeter, kamelskötare och forskare.

Idag är arabiskan Sveriges största invandrarspråk, men så har det inte alltid varit. Tvärtom så talades det tidigare av få och att studera det betraktades närmast som en syssla för akademiska kufar. Numera finns det representerat på ett flertal universitet. Knutsson var tidigt ute och pläderade för både arabiskans och hebreiskans plats som levande språk.

Den misstänkte orientalisten är en innehållsrik berättelse, inte minst beroende på ett rikt bildmaterial.

Bengt Knutsson är docent, orientalist, kulturadministratör och diplomat. Han har med full professorslegitimation i semitiska språk verkat vid universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg. Han har varit direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, föreståndare för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och vice direktor för Svenska Institutet i Alexandria, Egypten. Han ansvarade för Arabvärldslinjen och Programmet för Mellanöstern- och Nordafrikastudier i Lund m.m. Knutsson är bosatt i Bjärred utanför Lund. Han har på Carlsson utgivit Arabiska visdomsord och Jag minns mitt Jerusalem.

"Men sammantaget är det en mäktig skildring av en unik livsinsats för att överbrygga kulturklyftor mellan svenskt och arabiskt."
– Per Gahrton i Sydsvenskan

"Unik inblick i den arabiska världen."
– Lundsuniversitetets magasin

"Den som hört Bengt Knutsson föreläsa glömmer det aldrig. Här får vi möta denna spränglärde akademiker i skriftlig form. Han insåg att skall ett ämne som semitiska språk överleva och växa, måste det förmedla kunskaper som är nyttiga även utanför det akademiska rummet."
– Stig Norin i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift

"Lundaakademikern Bengt Knutsson har påverkat undervisningen i arabiska och hebreiska vid Lunds universitet. Han har haft ett positivt inflytande, bland andra, till förmån för en modernare syn på dessa språk. I detta utlämnande, lättillgängliga och välskrivna arbete berättar han om sitt rika liv inom och utanför akademin."
– BTJ, Torkel Lindquist i BTJ-häftet nr 4, 2019

"Han har gjort en pionjärinsats för studiet av de semitiska språken som talade, praktiserade språk.Han har visat att nyckeln till en levande kontakt med andra kulturer och särskilt Orienten är språken."
– Christian Braw i Kyrkans tidning

"Den misstänkte orientalisten är välskriven, i en vacker och lättförståelig stil, innehållet fängslande, idéhistoriskt intressant, tänkvärt och väldisponerat."
– Ingvar Kärnefelt i Hänt
Tillbaka till toppen