Författaren Ebbe Schön har avlidit

Den välkände och respekterade författaren , folkbildaren och folklivsforskaren Ebbe Schön är död (1929-2022).

Carlsson Bokförlag har under åren haft förmånen att ge ut en rad böcker av honom, nu senast Gårdstomtens tårar, som är den tredje volymen i en serie om den allvise, genomskådande och tidlöse lille tomten på gården i Bohuslän, där han levt under sekler och följt tidens och händelsernas gång. Förvisso kan den uppmärksamme läsaren i dessa böcker notera uppenbara spår av den erfarne författarens eget liv. Andra titlar är den memoarbetonade volymen Fotspår över röd granit, liksom en  imponerande rad av böcker om folktro.

Vi på förlaget är stolta över det långa, spännande och fina samarbetet med Ebbe. Han var en unik person, en genombildad människa med oanade erfarenheter och som själv företagit en remarkabel resa från stenarbetar- och småbondehemmet via en militär bana in i akademiens och museernas värld. Hela tiden bibehöll han sin egen vidsynta personlighet.

Trygve Carlsson
Bokförläggare