ny-zsofia-skiss2

Zsófia Torma och civilisationens vagga

Anders Kaliff

Produktbeskrivning

En kvinnlig arkeologipionjär och hennes upptäckter

Redan för mer än 7000 år sedan, fanns i delar av Central- och Sydosteuropa ett mycket avancerat jordbrukssamhälle, med stadslika bosättningar som hyste flera tusen invånare. De första spåren efter denna märkliga kultur, hittades på 1870 talet vid Turdas (Tordos) i Transsylvanien, en region som då utgjorde en del av Ungern. Utgrävningen gjordes av Zsófia Torma (1832-1899), Ungerns första kvinnliga arkeolog och en av de allra första kvinnorna i arkeologihistorien.

Boken handlar om en enastående kvinna och hennes upptäckt – spåren efter inget mindre än Europas första högkultur – och om den tid och miljö där hon levde och verkade. Mycket kring kulturen hon upptäckte är ännu gåtfullt och outforskat, och under lång tid var även Zsófia Torma själv bortglömd av vetenskapshistorien.

Boken skildrar även den kulturella miljö där Zsófia Torma föddes och verkade det ungerska Transsylvanien. Hennes livsgärning sammanfaller med en mycket betydelsefull period i Ungerns historia, i ett Europa som snart sorgligt skulle slås i spillror under första världskrigets blodbad. Arkeologin var en ny vetenskap, och Zsófia en av dess allra första kvinnor. Hon borde vara en internationellt välkänd gestalt, men tyvärr är det inte så. Zsófia Torma är därför en forskare som är väl värd att lyfta fram i ljuset, liksom det Transsylvanien som formade henne och de enastående arkeologiska upptäckter hon gjorde där.

Anders Kaliff, född 1963, är professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och har mer än 30 års yrkeserfarenhet bakom sig som fältarkeolog och forskare. Han har sedan ungdomen ett stort intresse för Ungerns kulturhistoria i allmänhet och den ungerska historien i Transsylvanien i synnerhet.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2020

Kategorier: ,