yrke_filmfotograf_omslag

Yrke filmfotograf

Peter Östlund

Product Description

Yrke filmfotograf är en handbok i filmfotografi, både spelfilm och dokumentär, skriven av en som arbetat i yrket sedan många år. Här finns beskrivningar av alla moment i arbetet med kameran. Stora och små produktioner blandas. En rad konkreta exempel beskrivs vilket förtydligar alla typer av problematik  från filmarbete under ordnade former i Sverige till jobbet på andra kontinenter med filmande från helikopter till åkningar i bushen. Även andra filmfotografer kommer till tals i boken.

Peter Östlund har under många år arbetat som filmfotograf.

230,00 kr