9789173316033

Vilhelm Mobergs verk

Ingrid Nettervik, Anna Williams

Product Description

Personer och citat

I Vilhelm Mobergs verk ryms inte bara gestalter som Karl Oskar och Kristina, Rasken och Ida, så välkända för den läsande allmänheten att de inte behöver någon närmare presentation. Där förekommer ett stort antal andra personer, uppdiktade såväl som historiska. Men var kan man läsa om Ragnar Svedje som förklarades fredlös för att han satte sig upp mot överheten? Och var väljer Märit kärleken framför hemmanets trygghet? Vallflickan Ingela, i vilken roman möter man henne? Skrev Vilhelm Moberg om Nils Dacke? Och hur löd nu det där citatet om ”din stund på jorden”? Sådana frågor ger den här boken svar på – genom personförteckningar och citat samt med hjälp av figur- och personregistret. Den ger en översikt över samtliga Mobergs verk och rikliga smakprov på hans formuleringskonst, hämtade från såväl den skönlitterära produktionen som sakprosan. Innehållet är kronologiskt uppställt i tre avdelningar uppdelade efter genre: Romaner, Dramatik och Övrig prosa. För varje verk ges en kort sammanfattning av handlingen. Därefter förtecknas personerna i den ordning de träder in i handlingen med sidhänvisning till det första omnämnandet. Efter personförteckningen följer ett urval representativa citat som förmedlar verkets tidsfärg, språk och ärende. Somliga har blivit klassiska, andra är mer okända, men alla är uttrycksfulla och välformulerade. Förhoppningen är att de kan locka till läsning och vara vägvisare in i Vilhelm Mobergs ordvärld.

Ingrid Nettervik disputerade 1984 i litteraturvetenskap på avhandlingen Ängslans bilder, symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna. Hon är universitetslektor emeritus vid Växjö universitet, läromedelsförfattare och ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet. Nettervik har skrivit en rad uppsatser med olika perspektiv på Vilhelm Mobergs författarskap.

210,00 kr

Slut i lager