va%cc%88vt-och-broderat

Vävt och broderat under två sekler

Kerstin Gynnerstedt

Produktbeskrivning

Kvinnokraft och kvinnokultur

Detta är boken som dokumenterar, beskriver och analyserar kvinnors liv och textilier.

Det är tolv kvinnor som bygger denna historia, som handlar om deras liv och om de textilier de tillverkat, använt och bevarat genom generationerna. Till ett bondehems skötsel har hört att tillgodose alla behov av textilier för hemmet och familjen och detta har under långa tidsperioder präglat kvinnornas arbete på landsbygden. Lin och ull kom från den egna gården och bomullen blev 1800-talets nymodighet – att väva, brodera och sy var den dagliga sysselsättningen.

Bokens fokus är textilierna som funnits i samma bondehem under flera generationer. I text och bild skildras hemmets vävnader från mitten av 1800-talet till 1970-talet – salsdukar, lysdukar, virkade dukar, brudlakan, örngott, lyskuddar, överkast, handdukar och bonader. Därutöver beskrivs en mängd förkläden och schaletter från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Boken avslutas med sammanfattande reflektioner om textilier som tidsdokument och kvinnohistoria.

Boken illustreras med ca 160 foton som visar textilier, personer och miljöer.

Kerstin Gynnerstedt, med ett tidigare arbetsliv som lektor − fil dr i statsvetenskap och docent i socialt arbete − vid Linnéuniversitet, har på senare år ägnat sig åt forskning inom lokal-, kultur- och kvinnohistoria. Boken Vävt och broderat under två sekler skildrar textilier tillverkade av tolv kvinnor i hennes egen släkt och deras liv med anknytning till en släktgård. 2018 utgav hon en omfattande bok om glaskonstnären och designern Ingeborg Lundins livsverk.

Preliminär utgivningsmånad september 2020