Carlsson Varför kunde det ske? 150×210 cm.indd

Varför kunde det ske?

Barbro Eberan

Produktbeskrivning

Det finns många förklaringar till Förintelsen 

I första världskriget gick den gamla världen under för alltid. Vägen blev fri för Hitler. Anti-Hitlerkoalitionen höll tills Hitler besegrats. Sedan kom skuldfrågan, och efterkrigstidens hyckleri började redan vid krigsslutet. Segermakterna ockuperade Tyskland och en ockupationspolitik vidtog. Tyskarna själva hamnade i frågan om orsak och skuld till vad som skett. 

Generationerna gled isär i Tyskland. Svaren på frågan ”Varför kunde det ske?” blev många. Eberan undersöker de förklaringsmodeller som anfördes – dels i Tyskland dels internationellt. Hon anför inte minst hur frågan behandlades i Sverige, där hon även noterar sin egen omgivnings reaktioner. Med ingående kännedom går hon igenom den ena förklaringsmodellen efter den andra: Det var Hitlers skuld. Tredje riket var djävulens representant på jorden. Europa hade avlägsnat sig alltför långt från den humanistiska tyska kulturen. 

Ytterligare en förklaringsmodell var att Tredje riket var utsatt för angrepp från alla håll. Därför hade tyskarna utvecklat egenskaper som bidragit till Förintelsen. Kan det ha bidragit till att Hitler kom till makten? Vidare hävdades mer internationella förklaringsmodeller: Brotten i Tredje riket var en följd av det moderna samhällets strukturförändringar, där den enskilde bara är en anonym kugge i hjulet; fascismen är en internationell företeelse som måste bekämpas i alla länder; nazismen var ett uttryck för typisk preussisk militaristisk anda. Ur psykoanalytisk synvinkel var, enligt Jung, nazismen en sjukdom som endast kunde läkas om tyskarna insåg och accepterade sin egen skuld; den tyska nationalkaraktären är av naturen ond p.g.a. genetiskt arv. 

Eberan diskuterar och analyserar insiktsfullt dessa förklaringar och går likaså igenom efterkrigstidens utveckling med två stater, DDR:s fall och återföreningar m.m. Skuldfrågan är fortfarande aktuell. 

Barbro Eberan, fil.dr, är författare med inriktning på skuldfrågan, Hitlertiden och Förintelsen. Hon har tidigare skrivit fyra volymer i denna serie, ”Tysk-europeisk historia i nazismens skugga”, utöver hennes stora avhandling om Hitler. I denna fristående femte volym fördjupar hon analysen och lyfter även in svenska förhållanden. Eberan är bosatt i Tyskland och Sverige sedan 1959.

Preliminärt utgivningsdatum september 2019