upptackterforlivetskiss2-kopia

Upptäckter för livet

Hugo Lagercrantz/Roseanna Lagercrantz

Produktbeskrivning

Berättelser om medicinska Nobelpris 

Inledningsvis framför här Hugo Lagercrantz och Roseanna Lagercrantz, morfar och dotterdotter, tankarna bakom att presentera 20 av de medicinska Nobelpristagarna genom åren, från 1901 till och med 2014. Det är 20 år av totalt 900 Nobelpristagare. Här redogörs även för prisets upphov, om Alfred Nobels uppfinningar, inte minst dynamiten som gjorde denne barnlöse forskare och företagare till en av dåtidens rikaste personer. 

Därifrån kommer också Nobelprispengarna sedan mer än hundra år. På ett lättbegripligt språk presenterar de 20 forskares upptäckter. Här finns Wilhelm Röntgen, Marie Curie, Konrad Lorenz och många andra – pedagogiskt och sakligt presenterade. I många fall var priset delat mellan två eller fler lyckliga mottagare. 

Boken avslutas med en skildring från prisutdelningen och den stora Nobelfesten. 

Illustrationerna är elegant utförda av ytterligare en generation Lagercrantz, Rebecka – läkare, konstnär och författare. Hon är dotter till Hugo och mor till Roseanna. 

Tre generationer Lagercrantz inom samma pärmar; äldst och yngst – Hugo och Roseanna skriver, Rebecka illustrerar. Alla boende och verksamma i Stockholm. Hugo, professor, barnläkare och författare. Rebecka läkare och konstnär. Roseanna gymnasieelev med talang för skrivande.

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019