Trolldom

Trolldom, mord och mirakel

Bengt af Klintberg

Product Description

Tio folkminnesstudier

Bengt af Klintberg är folklorens/folktrons ledande företrädare i landet och här återberättar han och undersöker gamla rysare med skräckinjagande inslag om ovälkomna och mordiska besök, som av ”gubben i likkistan”. Han informerar om bröstmjölkens magiska makt att släcka eld. Om häxkonsterna berättas genom tider och länder. Här får man läsa om midsommarnatten som en magisk tid i det gamla bondesamhället. Han visar hur olika trosföreställningar har varit knutna till ormbunkens ”frön” på bladens nedersida, där t.ex. Gogol uppehåller sig vid växtens ställning i det gamla Ryssland. På andra sidor skriver af Klintberg om våldsamma konfrontationer mellan bofasta bönder och samer i sägentraditioner. Han behandlar sagorna om Vår Herre och Sankte Per, om engelska gravskrifter och skandinaviska folks sägner. Wendela Hebbes intresse för folkdiktningen avhandlas, liksom den illasinnade månaden mars – allt välskrivet och infallsrikt.

Bengt af Klintberg är professor, folklivsforskare, poet och författare till många uppskattade böcker, bland andra klassikern Råttan i pizzan.

Preliminär utgivningsmånad mars 2021