trogen_in_i_doden_omslagsoriginal-1

Trogen in i döden

Catarina Lundegårdh

Produktbeskrivning

Bruno och Signe Liljefors konstnärsliv 

Brevsamlingar är en fantastisk form av memoar, självbiografi eller minnen, men oftare intressantare, sannare och därtill med skrivandets starka tidsfärg. Här lever dåtidens nu med anekdoter, tidsfärg och stämningsläge. 

Exakt sådan är denna personligt subjektiva, påtagligt levande berättelse om vardagslivet hos en av tidens främsta konstnärer: Bruno Liljefors – naturmålaren och djurskildraren som ännu ingen lyckats överträffa här i landet. 

Signe var Brunos andra hustru, tillsammans fick de åtta barn. Signe och Bruno älskade varandra hela livet, ett liv där konstnären skötte sitt konstnärskap samtidigt som han drog in pengar till både sin åttabarnsfamilj och till sin tidigare fembarnsfamilj. 

Signe skötte allt annat med enastående lojalitet, klokskap, praktisk och teoretisk insikt – utbildad sångerska som hon var. Hon var en mångbildad människa, talade många språk, följde med i skönlitteraturen, var jägare och även tidig bilförare ut i Europa och inom landet. Hennes säkerhetsventil var genom decennierna de flera hundra breven till väninnan Alma Uggla. Till henne skrev Signe om allt: om barnen och deras vård, om maken/konstnären; om ständiga flyttar; byggande; seglande; härbärgerandet av stora jaktsällskap som gärna utnyttjade Brunos vänliga generositet. Brevväxlingen fortskred under 47 år. 

Catarina Lundegårdh är barnbarn till Bruno och Signe Liljefors och den som har anförtrotts det största materialet efter sin morfar och mormor. Catarina är själv konstnär. Catarina är den som gjort denna bok möjlig genom ett stort arbete med hela det material i form av brev och bild som ingår i volymen, inte minst de många målningarna, skisserna, akvarellerna m.m. av Bruno. Signe, bokens huvudperson, brevväxlade hela livet med vännen Alma – och det är dessa brev som utgör huvuddelen av texten. Catarina har skrivit inledning, bildtexter m.m. 

Preliminärt utgivningsdatum september/oktober 2019