tankaromlyckan2-kopia

Tankar om lycka

Kjell O. Lejon (red.)

Produktbeskrivning

Vad är lycka? Hur vi än beskriver den så verkar det som att vi i alla tider och i alla sammanhang funnit den eftersträvansvärd. Människans längtan efter lycka är helt enkelt evig, oberoende av kultur. 

Många frågor kan ställas: Var finner man lyckan? Kan den bli beständig? Och i så fall hur? Är man lyckligare för att man är rik? Hur skapar vi ett lyckligt hem? Hur mäter man ens lycka?Frågorna är hur många som helst. 

I Tankar om lycka återfinns ett antal perspektiv på lyckan utifrån fyra disciplinära håll inom akademien: den filosofiska, konstvetenskapliga, religionsvetenskapliga och socialantropologiska. 

Tolv forskare tar till orda i boken. En av dem skriver om längtan efter lustgården i slutet av La belle Epoque. En skribent diskuterar kristna perspektiv på den eviga längtan efter lycka. En annan frågar sig om det kan finnas ett samband mellan lycka och BNP. Här kan man också läsa om det lyckligaste landet i världen liksom om vad löftet om lycka kan betyda. 

Kan hemmet som privat och offentlig sfär iscensätta lyckan? Och vad förmedlar Arosenius målning Madonna av det lyckliga hemmet, undrar en skribent. En annan konstnär kan i sin konst ständigt skildra lyckan. Men det finns även lycka utan glädje, finns det filosofer som hävdar. I Sydindien kan de ungas kärlek innebära fäders glädje. Infallsvinklarna är många och här får läsaren en innehållsrik och överraskande väg in till människans lyckobegrepp. 

Alla författarna är verksamma vid Linköpings universitet. Med prof. Kjell O. Lejon som redaktör är Tankar om lycka den tredje volymen efter Föreställningar om döden och Perspektiv på ”den andre”.

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019