Sverige och Hitler

Sverige och Hitler

Kent Zetterberg

Product Description

Kent Zetterberg har länge forskat om svensk politik och denna bok består av en sammanställning av sex uppsatser med fokus på Sverige och Tyskland under andra världskriget. Frågan om den svenska neutraliteten och säkerhetspolitiken behandlas, liksom frågan om den svenska politiken mot Nazityskland under det andra världskriget och debatten efter kriget.

Zetterberg skriver även om februarikrisen 1942 och om hotet mot Sverige och om debatten om ”Övervakningssverige”, krigsårens långa skugga och debatten om Sandlerkommissionen efter kriget. Avslutningsvis behandlas Sven Grafström, en västvänlig diplomat som förde en moralisk kritik mot den svenska säkerhetspolitiken 1939-45.

Kent Zetterberg är historiker och professor emeritus. Han har tidigare utgivit ett flertal böcker om Sverige under andra världskriget och om säkerhetspolitik.

Preliminär utgivningsmånad oktober 2021