svensk-ma%cc%8altidskultur

Svensk måltidskultur

Håkan Jönsson

Produktbeskrivning

Svensk måltidskultur undersöker och skildrar vad som skett i matlagning och måltider i de svenska hemmen under de senaste 50 åren. Stora förändringar har skett. Råvaror har ofta ersatts av hel- eller halvfabrikat, hämtmat har blivit vanligt, potatis har ersatts av bl.a. pasta. Matlagningen äger rum i nya typer av kök där detta är en del av ett större rum och matsal.

Mannen har flyttat in som matlagare, särskilt under helger och med en mer än komplett utrustning av såväl nya redskap som uppsättningar av kastruller och grytor.

Många av hushållen omfattar enbart en person den gemensamma måltiden sönderfaller i enskilda matvanor beroende på olika arbetstider och platser för måltiden, som framför tv:n eller dataspelet. Man äter mer grönt och ofta mer nyttigt brunsåsen har fått lämna plats för annat; mjölken som måltidsdryck har minskat i betydelse, ofta serveras ett glas vin etc. De offentliga måltiderna spelar en viktigare roll; i skolor, på fritids, på arbetet.

Håkan Jönsson är fil.dr, etnolog och docent vid universitetet i Lund och i dag den ledande forskaren inom svensk måltidskultur, därtill själv utbildad kock och verksam som sådan i tio år. Han har skrivit ett flertal böcker inom sitt fält.

Preliminär utgivningsmånad augusti 2020