stadsbilden_front

Stadsbilden

Gudrun Lönnroth, Gudrun Nyberg

Produktbeskrivning

Hus och utomhus. Hundra år i Göteborg

Som nummer fem i serien Hundra år i Göteborg ingår Stadsbilden. Här beskrivs hur såväl bebyggelse som rekreationsområden utvecklats sedan 1900-talets början.

Det framgår hur skiftande ideal har påverkat utvecklingen, hur nya stadsdelar har tillkommit och andra har förändrats i grunden. I boken skildras likaså hur grönområden och stränder av politiska och ekonomiska skäl blivit tillgängliga och hur göteborgarna tillvaratagit möjligheterna till friluftsliv.

De många fotografierna i färg och svartvitt bidrar till denna moderna berättelse om stadens senaste hundra år.

Gudrun Lönnroth är tidigare byggnadsantikvarie vid Göteborgs stadsmuseum. Gudrun Nyberg, medicinprofessor em. och författare, är huvudredaktör och initiativtagare till serien Hundra år i Göteborg.

 

Preliminärt utgivningsdatum april 2019.