spra%cc%88ngstoff_omslag

Sprängstoff och episk urkraft

Lars Ahlbom, Anna Nordlund

Produktbeskrivning

Sven Delblancs texter om Selma Lagerlöf. Debatten. Komparationer.

Sven Delblanc skrev under åren 1983 till 1991 flera texter om Selma Lagerlöfs författarskap. Det handlar om förord och inledningar till böcker, avsnitt i litteraturhistoriska framställningar, olika dagspressartiklar och debattinlägg om Lagerlöfs författarskap. Mest spridd och uppmärksammad genom åren är Delblancs översikt om Selma Lagerlöf i Den svenska litteraturen. Framställningen blev omedelbart starkt kritiserad för att nedvärdera Lagerlöfs författarskap och har genom åren fortsatt att väcka debatt. Det har kommit att bestämma bilden av Sven Delblancs syn på Selma Lagerlöf och skymma hans övriga texter om författaren.

I denna volym publiceras Sven Delblancs samtliga texter om Selma Lagerlöf. De visar hur han, en av det sena 1900-talets största prosaister, läste och förstod Selma Lagerlöfs författarskap.

I bokens avslutande del diskuterar Lars Ahlbom, Anna Nordlund och Daniel Skogman likheter och skillnader mellan Sven Delblanc och Selma Lagerlöf som författare. Utifrån olika synvinklar och värderingar granskas också Sven Delblancs syn på Selma Lagerlöf och författarna kommenterar den debatt som förekommit.

Lars Ahlbom är fil.dr, litteraturvetare, författare och särskilt inriktad på Delblancs författarskap. Han är medlem i Delblancsällskapets styrelse och har för sällskapets räkning redigerat många böcker med artiklar av och om Sven Delblanc.

Anna Nordlund är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är styrelseledamot i Mårbackastiftelsen och medlem i Selma Lagerlöf-sällskapet. Hennes senaste böcker är biografin Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna (2018) och Svenska hjältinnor (2019).

Daniel Skogman är lärare i svenska på Fryxellska skolan i Sunne. Han är medlem i Selma Lagerlöf- sällskapet och sitter i Delblancsällskapets styrelse.

Preliminär utgivningsmånad februari 2020