bund_skiss-kopia

Socialism på jiddisch

Håkan Blomqvist

Produktbeskrivning

Judiska Arbeter Bund i Sverige

Opposition var den judiska arbetarrörelsen Bunds existensvillkor, men inte för oppositionens egen skull. Bund grundades i övertygelsen om att den judiska frågan endast kunde lösas genom den internationella arbetarklassens frigörelse från allt förtryck på väg mot en värld utan gränser av jämlikhet, välfärd och demokrati en socialistisk samhällsordning. Där skulle befolkningarnas breda lager styra, inte rabbinernas religiösa läror, kapitalistiska eliter eller kommunistiska partidespoter.

Men Bund tillhörde historiens förlorare. Den djupt och brett förankrade rörelsen krossades under terror och folkmord, skingrades i exil, drevs in i sitt skal av övermäktiga politiska krafter och undergrävdes genom assimilering när tiden gick och världen förändrades. Följande historia handlar om den processen på en plats i världens utkant.

I denna unika framställning återger Håkan Blomqvist ett i huvudsak okänt kapitel i både historieskrivningen om svensk arbetarrörelse och i svensk-judisk historia om den judiska flyktingmiljön i Sverige under och efter andra världskriget.

Håkan Blomqvist är författare, journalist och docent i historia vid Södertörns högskola. Han är författare till ett flertal uppmärksammade böcker.

Preliminär utgivningsmånad september 2020