sma-industrier_omslag

Små industrier

Wanda Klintberg/Gudrun Nyberg/Johannes Daun

Produktbeskrivning

Entreprenörer och livsprojekt. Hundra år i Göteborg 

Den åttonde boken i serien ”Hundra år i Göteborg” beskriver en rad förhållandevis små industrier inom skiftande fält i själva staden och dåvarande förstaden Gårda i Örgryte under 1900-talet. 

Ekonomiska, tekniska, geografiska och framför allt de mänskliga aspekterna berörs. Det gäller tillverkning av något så ömtåligt som livsmedel, exempelvis margarin, kaffe, mineralvatten och läskedrycker. Det finns även många mindre metallindustrier, där man tillverkar kassaskåp, hyllsystem, fönsterlås och nysilverföremål. Andra ägnar sig åt att ta fram kemiska produkter, stränginstrument, tapeter och konfektion. Man producerar också sådant som remmar för maskindrift – under många år en viktig förutsättning för all industri, där maskinerna drevs med komplicerade konstruktioner av remmar som löpte både horisontellt och vertikalt i fabrikerna. 

En utveckling mot större enheter är påtaglig under tidens gång. Många av de små industrierna fusionerades med andra, ibland i flera led. Andra företag konkurrerades ut, lades ned eller gick i konkurs. Eller också upphörde varan/produkten att efterfrågas – blev omodern. 

I boken växer ett annat Göteborg fram – inte den en gång stora varvsindustrin eller det växande Volvo. 

Det rika bildmaterialet understryker tidens gång. Ett svunnet men viktigt Göteborg tonar bort. 

Gudrun Nyberg (även idégivare till hela serien ”Hundra år i Göteborg”) är prof.em. i medicin och författare till en rad böcker. 

Wanda Klintberg är docent vid Chalmers tekniska högskola, tidigare förvaltningschef vid Malmö högskola och författare. 

Fil.dr Johannes Daun, landsarkivarie i Göteborg, skriver bokens inledning.

Preliminärt utgivningsdatum oktober 2019