skogen-pa%cc%8a-andra_framsida-kopia

Skogen på andra sidan hyggena

Ola Engelmark

Produktbeskrivning

Om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten

Den storskaliga enhetligheten av trakthyggen har skapat problem för skogens mångfald av växter, djur, svampar. De avverkade skogarna har många gånger blivit skadade ekosystem och det behövs handfasta åtgärder för att bidra till lindring och läkning. Men är det möjligt i den tankevärld som styr skogsbruket sedan mer än 100 år? Var ryms t.ex. etiska överväganden? Och hur hänger skogens användning, klimatförändringar och skogsbränder ihop?

Längs stigarna en bit ifrån skogens allfarvägar hittar författaren många berättelser och vittnesmål. Ola Engelmark letar nyfiket efter skogens möjligheter, mångfald och mångbruk. Han tar sig an begreppen ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart, för att se om de är handfasta nog att kunna bidra till att utveckla hållbart skogsbruk innan de ännu ofödda vandrar in. Men går de att förena när ungefär 84 procent av landets skogsmark brukas för rationell virkesproduktion?

Skogen på andra sidan hyggena är en kunnig, tänkvärd, stundtals filosofisk betraktelse av skogsbruk och förvaltande. En redogörelse för varför det har blivit som det är och vad vi kan göra för att förändra det.

Författaren Ola Engelmark är docent i skogsekologi, har en bakgrund som forskare, lärare myndighetschef och VD. Men är också skogsägare, företagare och tillämpar nya forskningsresultat och affärsidéer för högre förädling, biologisk mångfald och klimatnytta. På Carlssons utkom han senast med En skog av möjligheter (2018).

Preliminär utgivningsmånad mars 2020