SJUKVÅRDENfram

Sjukvården behöver vård

Magnus Edner

Product Description

Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats?

Patienter far illa på grund av platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats.

Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella och pågående händelser. Han ger exempel på hur den nuvaranade politikerstyrda ledningsmodellen inte fungerar och föreslår en ny modell. P. C. Jersild har skrivit företalet.

Resultatet av granskningen av non profit-företaget Ersta diakoni är både överraskande och skrämmande. Man tvingar småföretag till nedläggning, ger svårt sjuka barn undermålig vård och sänder personal som protesterar till psykoterapeut. Dessutom avslöjas hur Ersta sjukhus får öknamnet Erstagate och sanningen kring BB Sophia.

Edners debattbok visar att sjukvården är ineffektiv och vållar medborgarna ekonomiska förluster. Och att en förändring måste ske om vi ska ha en välfungerande sjukvård som är ekonomisk, jämlik och effektiv, som utgör en attraktiv arbetsplats med hög patientsäkerhet.

Magnus Edner är docent vid Karolinska Institutet, legitimerad läkare och har arbetat inom svensk sjukvård i mer än 40 år. I sin bok Är du full? Nej, jag har haft stroke (Sivart förlag, 2013) beskriver han de brister i svensk rehabilitering som han själv mötte som stroke-patient.

165,00 kr