sa%cc%8ant-vi-bara-go%cc%88r_korrekt_omslag

Sånt vi bara gör

Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog, Fredrik Skott, red.

Produktbeskrivning

Människan är fantastisk på att lära sig en otrolig mängd saker, men det vi mest uppmärksammar är inlärda kunskaper – alltifrån språk till att beskära träd. Det vi sällan tänker på är sådant som vi de facto kan och behärskar utan att vi tänker på det. Vi reflekterar inte över det. Det är sånt vi bara gör.
Om just den sortens kulturellt och socialt skapade kunskaper handlar den här boken. Många av dessa är kanske universella, andra möjligen biologiskt betingade. Men mycket är kulturellt betingat och skiljer sig mellan olika platser och grupper av människor.

Den här spännande volymen avhandlar framför allt sånt vi bara gör i Sverige och Norden och vad som är specifikt för majoritetsbefolkningen på våra breddgrader.

Här är det forskare inom humanvetenskap som för ut sina kunskaper på ett populärt sätt. I 90 korta texter möter vi en hel värld, där vi själva alltid är verksamma, utan att tänka på det.

Boken är indelad i avdelningar: Sånt vi bara gör i början; Sånt vi och andra gör; Sånt vi bara gör för att orientera oss; Sånt vi bara gör med kategorier; Sånt vi bara gör på egen hand; Sånt vi bara gör med tekniken; Sånt vi bara gör med ord och namn; Sånt vi bara gör tillsammans; Sånt vi bara gör med varandra; Sånt vi bara säger; Sånt vi bara gör med kroppen; Sånt vi bara gör på slutet.

Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott, bokens redaktion, är språkvetare och etnologer och arbetar på Institutet för språk och folkminnen. De övriga författarna är forskare inom angränsande områden och alla är goda skribenter.

Boken utges i samarbete med Institutet för språk och folkminnen.

Preliminärt utgivningsdatum februari 2019