sa%cc%88llsammapersonerpa%cc%8aso%cc%88dermalmfram

Sällsamma personer på Södermalm

Eva Carlsson Werle

Produktbeskrivning

Ett stycke Stockholmshistoria underifrån

Följ med på en promenad genom Södermalm – i bokens sju kapitel skildras sällsamma händelser och sällsamma personer som ägt rum, levt eller verkat på Söder. Berättelserna berör så kallade vanliga män­niskor: hur de levde, vad de ro­a­de sig med på fritiden och vad de kanske hade för dröm­mar och visioner. Ändå var de inte alldeles vanliga. Det är säll­samma porträtt vi möter, vart och ett på sitt sätt.

Historierna utspelar sig under en lång tidsrymd. Den äldsta inträffade på 1730-talet och den yngsta på 1980-talet, de flesta under årtiondena runt sekelskiftet 1900. Gen­om var och en av dem för­medlas någ­ot av den tidsanda, och det Stockholm, som rådde just då.

Eva Carlsson Werle är kulturhistoriker, religionshistoriker och författare.

Preliminär utgivningsmånad mars 2020