sa%cc%88llsammapersonerpa%cc%8aso%cc%88dermalmfram

Sällsamma personer på Södermalm

Eva Carlsson Werle

Produktbeskrivning

Ett stycke Stockholmshistoria underifrån

I den här boken berättas några historier med den gemensamma nämnaren Södermalm. I sju kapitel skildras sällsamma händelser och sällsamma människor som ägt rum, levt och verkat på just Söder. De olika skeenden och händelser som återges är avgränsade i tid och rum, därför skulle man kunna benämna berättelserna anekdoter. Tro för all del inte att vad som skildras, för den sakens skull, skulle gälla oväsentligheter: tillfälliga och måhända lustiga, men trots allt oviktiga, incidenter. Tvärtom. För personerna som var med om dem, var vad som skedde i själva verket av yttersta vikt.

Berättelserna koncentrerar sig kring två teman: dels kultur- och nöjesliv, dels kyrkoliv. De sju berättelserna utspelar sig under loppet av ett kvarts millennium, från 1730- till 1980-talet. Var och en återger en viss händelse eller ett visst skeende, på samma gång förmedlar de något av den tidsanda (och det Stockholm) som rådde just då. Flera av dem berör vad man brukar kalla för vanliga människor hur de strävat för livets nödtorft, kanske kämpat för att förverkliga sitt livs vision, måhända sörjt eller hur de roat sig på fritiden. De kan därför sägas vara ett stycke Stockholmshistoria underifrån.

Eva Carlsson Werle är kulturhistoriker, religionshistoriker och författare.

Preliminär utgivningsmånad mars 2020