Quintilianus_skiss

Quintilianus retorik

Hans Gunnarson

Product Description

Att skapa den fulländade talaren och den goda människan

Quintilianus är tillsammans med Cicero och Aristoteles de viktigaste personerna i retorikens historia. Quintilianus levde och verkade i Rom under det första århundradet e.Kr. Som advokat fick han av kejsaren uppdraget att leda en retorikskola. Vid slutet av sitt liv, 96 e.Kr. skrev han ner sina tankar om retorikundervisningen i tolv böcker med titeln Institutio Oratoria.

Quintilianus retorik är ett pionjärarbete. Tidigare har inte någon bok funnits på svenska som introducerar Quintilianus hela verk. Författaren gör en läsning av böckerna samtidigt som han söker efter paralleller till vår egen tid. Det är märkligt hur väl vi känner igen oss i Quintilianus livsvisdom fast det gått 2 000 år sedan böckerna skrevs. Inte bara retoriken känns aktuell utan också tankarna om barnuppfostran och pedagogik. Ingen annan författare från antiken går så noga igenom hur man uppfostrar de små barnen. Med sin respekt för barnets inneboende kreativitet och kritiken av barnaga är Quintilianus långt före sin tid. Moralen är grundläggande för Quintilianus. Han skiljer sig från andra stora retoriker genom att så starkt betona att talaren, för att lyckas, måste vara en god människa vir bonus. Det är intressant och viktigt inte minst idag när lögner och ”fake news” florerar.

Böckerna har haft ett stort inflytande inte bara på humanistiska pedagoger som Melanchton och Erasmus utan har också påverkat författare och tänkare. Martin Luther kallade till exempel Quintilianus ”min store lärare” och böckerna fanns, till och med, i Johann Sebastian Bachs bokhylla. I 1700-talets Frankrike uppfostrades Racine och Voltaire med hjälp av Quintilianus och i England skrev Pope, Milton och John Stuart Mill beundrande om honom. Även i Sverige lästes Quintilianus. Gustav III fick som barn studera hans verk och som vuxen instiftade han, kanske inspirerad av detta, Svenska Akademiens stora pris som delades upp i vältalighet och skaldekonst.

Hans Gunnarson är retoriker. Han har skrivit flera läroböcker i retorik och i många år arbetat som retoriklärare och föreläsare. Hans första bok Vältalaren gavs ut första gången 1996 och har sedan tryckts i många upplagor. Den senaste boken Talskrivarna, om retoriken i politiken kom 2017 på Carlsson Bokförlag. Under åren har Gunnarson medverkat i tidningar, radio och tv. Han har skrivit och undervisat i politisk retorik och den klassiska retoriken har alltid varit hans bas. Den romerske retorikern Quintilianus har länge varit en följeslagare och inspiratör.

Preliminär utgivningsmånad mars 2021