pa%cc%8a-vattnet

På vattnet

Gudrun Nyberg (red.)

Produktbeskrivning

Hundra år i Göteborg

I Göteborg utspelas, och har utspelats, mångahanda verksamheter och händelser på vattnet.

Staden har alltid varit präglad av närheten till det stora havet, men även till Älven: Göta älv. Där det för hundra år sedan enbart fanns någon enstaka bro var man beroende av slupar. Här har funnits småbåtsvarv och även något riktigt stort varv. Pråmarna spelade en stor roll.

Härifrån utgick också skärgårdstrafik, en trafik som på ångbåtstiden präglades av konkurrens när göteborgarna skulle ut till sommarboende. Naturligtvis har staden alltid varit ett viktigt centrum för fisket, för fiskeflottan.

Även tullen har varit i full verksamhet i hamnen när stora och mindre flytetyg försökt smuggla in sprit, narkotika och vapen. Under andra världskriget utökades sjöförsvaret med pansarskepp, jagare och ubåtar en del byggdes i Göteborg. Svenska Amerika Linien, Sessanlinjen och Stena har utgjort påtagliga inslag, inte att förglömma Ostindiefararen, men långt dessförinnan Svenska Ostindiska Companiet med Kinahandel.

Forskaren Bertil Söderberg, universitetslektor Lennart Bornmalm, historikern Rickard Bengtsson, docent Thore Hagman och professor Bertil Olsson medverkar liksom bokens redaktör Gudrun Nyberg, tillika redaktör för hela serien Hundra år i Göteborg.

Preliminär utgivningsmånad mars 2020