9789173314060

På jakt efter den dialogiska estetiken

Joakim Stenshäll

Product Description

Joakim Stenshäll var en sällsynt levande person, en vorden renässansmänniska, För kolleger och vänner vid högskolor och teatrar var det självklart att hans mycket egensinniga, spännande och visionära arbete måste leva vidare, inte bara i våra minnen och erfarenheter utan också genom ett konkret uttryck: en bok.
Kärnan i boken är en avhandlingsplan som färdigställdes i september 2009, bara ett par veckor före hans bortgång. Den visar hans alldeles unika sätt att smälta samman teori och praktik, hans enastående bildningshunger och förmåga att föra en självständig diskussion med teoretiker och forskning. Han ville skapa en lekplats för experiment. Boken innehåller också 19 texter om Joakims arbete av kolleger, vänner och familj.

Joakim Stenshäll avled 2009. Han var dramaturg och skådespelare.

185,00 kr

Slut i lager