På insidan av välfärden AKTUELL

På insidan av välfärden

Karl-Erik Lundgren & Sara Lillieroos

Product Description

I socialtjänstens och psykiatrins handledningsrum

Handledning är ett arbete som i långa stycken sker under radarn. Det sker i slutna rum och under tystnadsplikt. Det som dominerar innehållet i handledningen är att vi tillsammans med anställda inom olika professioner navigerar i en svårforcerad terräng där människor far illa och mår dåligt. Det gäller såväl hjälpsökande människor, som dess hjälpare.

Vi som har skrivit den här boken är far och dotter. Vår ambition har varit att kasta ljus över en del av våra erfarenheter.

Vad möter oss då vi stiger in i handledningsrummet? Det vet vi i regel inte. Det är en del av rysningen och tjusningen med handledningsarbetet.

Något har dock hänt under den senaste tioårsperioden. En smygande förändring som nu har blivit alltmer uppenbar. Nämligen att innehållet i handledning alltmer har kommit att domineras av personalens arbetsvillkor framför klienternas och patienternas utsatthet. Den förskjutningen ställer nya krav på oss som verkar som handledare.

För hur agera när personalen tar upp allvarliga och befogade klagomål mot chefen? Hur hantera situationer då personal bryter samman i rummet på grund av hot och utmattning? Hur påtala och agera när utsatta barn lämnas åt sitt öde? När tjänstefel begås?

Utmaningarna är många. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och ha en moralisk kompass, som är grundad i kunskap och erfarenhet, som guidar en rätt.

I den här boken berättar vi om nedslående, märkliga och hoppingivande erfarenheter.

Karl-Erik Lundgren har arbetat som socialassistent, samhällsarbetare i Aspudden, forskare på Socialstyrelsen, psykoterapeut och handledare i egen regi. Han är också författare till bland annat boken Ur tystnaden – Om den moraliska karriären i det sociala arbetet.

Sara Lillieroos är specialistsjuksköterska i psykiatri och har arbetat inom vuxenpsykiatrin både som ledningssjuksköterska på psykakuten S:t Görans sjukhus samt som enhetschef för akutpsykiatriska avdelningar. Hon arbetar sedan fem år tillbaka som handledare i egen regi framförallt inom det psykiatriska fältet.

Preliminär utgivningsmånad mars 2021